નર્મદા બ્રેકિંગ : આજે નર્મદા જિલ્લામા વધુ 06 કેસ પોઝિટિવ આવતા કૂલ આંકડો 1063 પર પહોચ્યો

સમાચાર

06પૈકી નાંદોદ મા -02 તિલકવાડા તાલુકા મા -01,અનેગરુડેશ્વર મા -01અને રાજપીપલા મા -02કેસ પોઝિટિવ

નર્મદા કૂલ 1063
પોઝિટિવ કેસ

આજે કુલ 417
ટેસ્ટ સેમ્પલ ચકાસણી માટે વડોદરા મોકલ્યા છે

રાજપીપલા, તા11

આજે નર્મદા જિલ્લામા વધુ 06કેસ પોઝિટિવ આવ્યાછે .જેમા આજના 06કેસ મા આરટીપીસીઆર ટેસ્ટમા -03કેસ અને રેપિડ મા 03કેસ પોઝિટિવ આવ્યા છે .જેમા06પૈકી
નાંદોદ તાલુકા મા -02કેસ , ગરુડેશ્વર તાલુકા મા -01અનેતિલકવાડા તાલુકા મા -1અને રાજપીપલા મા -02કેસ પોઝિટિવ આવ્યા છે જેમા નાંદોદ તાલુકાના 2કેસ માશ્રીરામ સોસાયટી વાડિયા કારાઠા ગામે એક કેસ પોઝિટિવ આવ્યા છે. તેમજ તિલકવાડા ખાતેનમસ્કાર સોસાયટી તિલકવાડા મા એક કેસ અને ગરુડેશ્વર તાલુકામા આમદલા ખાતેએક કેસ અને
રાજપીપલામા વાસુ કોમ્પલેક્સ મા 02 કેસ પોઝિટિવ આવ્યા છે .

જ્યારે રાજપીપલાની કોવિડ હોસ્પિટલમા 19અને કોવીદ કેર 19અને હોમ આઇસોલેશન મા 09મળી કૂલ 47 દર્દીઓ સારવાર હેઠળછે .આજે પોઝિટિવ કેસનો આંકડો 1063 પર પહોચ્યો ,છે જ્યારે
આજદિન સુધીમા કોવીદમાથી 529અને કોવીદ કેર માથી 489મળી કૂલ 1013ને રજા આપી છે .

આજે કુલઆરટી પીસી આરના24અને એન્ટીજન ટેસ્ટ ના393 મળીકૂલ 417ટેસ્ટ સેમ્પલ ચકાસણી માટે વડોદરા મોકલ્યા છે

આરોગ્ય ટૂકડીઓ દ્વારા કુલ- 46238વ્યક્તિઓનું ડોર-ટુ-ડોર સર્વે કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં શરદી-ખાંસીના 27 દરદીઓ, તાવના 31 દરદીઓ, ઝાડાના દરદીઓ32સહિત કુલ-90 જેટલા દરદીઓ ચકાસણી દરમિયાન મળી આવતાં આ દરદીઓને જરૂરી સારવાર પુરી પાડવામાં આવી છે. તેની સાથોસાથ આયુર્વેદિક ઉકાળાનો આજદિન સુધી 978557 લોકોએ લાભ લીધો હતો અને હોમિયોપેથી રક્ષણાત્મક ઉપાય તરીકે આર્સેનિક આલ્બમ-૩૦ પોટેન્સી ગોળી 770819
લોકોને વિતરણ કરાઇ છે.

.તસવીર :જયોતિ જગતાપ , રાજપીપલા

TejGujarati