હાઇ એલર્ટ પ્લીઝ પાસ યોર કોન્ટેક્ટ (તમારા સંપર્ક માં જેટલા હોય) . ડોકટર અંજલિ માથુર, ઇન્ડો અમેરિકન હોસ્પિટલ (IAH) UNITED STATES.

સમાચાર

શાંતિ થી વાંચો & આગળ મોકલો

1. Appy Fizz cold Drinks નહી પીવાનુ
2. કોક & પેપ્સી પીતા પહેલા કે પછી મેન્ટોસ નહી ખાવાની
માણસ મરી શકે છે
3. કૂરકૂરે નહી ખાવા ના એમા પ્લાસ્ટિક હોય છે. એને બાળી ને ચેક કરી શકો છો.
( તમારા છોકરાઓને ક્યારેય નહી ખવડાવતા
પ્લીઝ )
4. આ ગોળીઓ ના ખાવી.
* ડી કોલ્ડ (D cold)
* વિક્સ એક્શન 500 (Vicks Action 500)
* એક્ટીફેડ (Actifed)
* કોલ્ડારીન (Coldarin)
* કોસોમ (Cosome)
* નાઇસ (Nice)
* નિમ્યુલિડ (Nimulid)
* સેટરીઝેટ -ડી (Cetrizet-D)
આના લીધે હાર્ટ એટેક આવે USA માં બંધ કરી દેવા મા આવી છે.
..
પ્લીઝ ડીલીટ કર્યા પહેલા તમારા દરેક Friends ને મેસેજ મોકલો….
આ કોઇની મદદ કરી શકે છે…..
….
…..
પ્લીઝ વાંચો & આગળ મોકલો…..

…..
ડોકટર ઓફ IAH શોધ્યુ છે કે….
કેન્સર ના કોષ મળી આવે છે….
Recharge Card ne Scratch કરવા થી સ્કીન કેન્સર થાય છે…..

મહત્ત્વની હેલ્થ ટિપ્સ

○ ડાબા કાનથી ફોન પર વાત કરો
○ ઠંડા પાણીની સાથે દવા ના લો
○ સાંજે પાંચ વાગ્યા પછી ભારે ખોરાક ના ખાવ
○ સવારે વધારે & રાત્રે ઓછુ પાણી પીવો
○ સૂવા માટે નો સમય રાત્રે 10 થી સવારે 4 નો Best time છે
○ દવા લીધા પછી કે જમ્યા પછી થોડી વાર સુધી સૂઈ જવુ નહી
○ તમારા ફોન ની બેટરી ઓછી થઈ ગઈ હોય તો કોઈ ની પણ સાથે ફોન પર વાત કરવી નહી
1000 ગણુ વધારે રેડીએશન હોય છે
○ આ મેસેજ આગળ મોકલો જેની તમે Care કરતા હોય
મે તો કર્યો…..

USA
Chemical Research Center ના નવા રિઝલ્ટ
…..
ચા પ્લાસ્ટિક ના કપ માં નહી પીવાની & ખાવાનુ (શાહી વાળા પેપર કે Printed પેપર ) માં નહી ખાવા નુ
પ્લાસ્ટિક ની સાથે ગરમ ખાવાની વસ્તુઓ અડે તેનાથી 52 types ના કેન્સર થઇ શકે….
So,
આ એક સારો મેસેજ 100 ફાલતુ મેસેજ કરતા સારો છે તો પ્લીઝ આગળ મોકલો એ બધા ને જેમની તમે Care કરતા હોવ….
થોડો સમય લાગશે મેસેજ ને આગળ મોકલવા.

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •