કેન્દ્રીય મંત્રી રામવિલાસ પાસવાનનું નિધન છેલ્લા કેટલાક સમયથી બીમાર હતા ચિરાગ પાસવાને ટ્વીટ કરી માહિતી આપી

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત રાજનીતિ સમાચાર

કેન્દ્રીય મંત્રી રામવિલાસ પાસવાનનું નિધન

છેલ્લા કેટલાક સમયથી બીમાર હતા

ચિરાગ પાસવાને ટ્વીટ કરી માહિતી આપી

TejGujarati