મધ્ય ગુજરાતમાં 24 કલાકમાં દુષ્કર્મની 3 ઘટના, સંતરામપુરમાં ગેંગરેપ, બોડેલીમાં FB પર ફ્રેન્ડશિપ કરીને રેપ, વડોદરામાં લગ્નની લાલચ આપીને દુષ્કર્મ

સમાચાર

મધ્ય ગુજરાતમાં 24 કલાકમાં દુષ્કર્મની 3 ઘટના, સંતરામપુરમાં ગેંગરેપ, બોડેલીમાં FB પર ફ્રેન્ડશિપ કરીને રેપ, વડોદરામાં લગ્નની લાલચ આપીને દુષ્કર્મ

TejGujarati