નવરાત્રિને લઈને મોટા સમાચાર.

સમાચાર

નવરાત્રિને લઈને મોટા સમાચાર

Deputy CM નિતીન પટેલે કહ્યું.- 200 લોકો સાથે નવી ગાઈડ લાઈન મુજબ ગરબા યોજાવાની શક્યતાઓ.હજુ મંજૂરી આપેલ નથી..

TejGujarati