પાકિસ્તાનમાં બળાત્કાર ભોગ બનેલી 17 વર્ષીય હિન્દુ યુવતીની આત્મહત્યા : બળાત્કારનો આરોપી અવારનવાર બ્લેકમેલ કરતો હોવાથી કુવામાં ઝંપલાવી દીધું.

સમાચાર

Jપાકિસ્તાનમાં બળાત્કાર

ભોગ બનેલી 17 વર્ષીય હિન્દી યુવતીની

આત્મહત્યા : બળાત્કારનો આરોપી અવારનવાર બ્લેકમેલ કરતો હોવાથી કુવામાં ઝંપલાવી દીધું

TejGujarati