સુરત મનપા કમિશનરનો મહત્વનો નિર્ણયઃ સુરતનું સૌથી મોટુ ચોંટા બજાર સાંજે 7 વાગ્યા બાદ બંધ રહેશે. કોરોનાનું સંક્રમણ વધતા નિર્ણય લેવાયો.

સમાચાર

સુરત મનપા કમિશનરનો મહત્વનો નિર્ણયઃ સુરતનું સૌથી મોટુ ચોંટા બજાર સાંજે 7 વાગ્યા બાદ બંધ રહેશે. કોરોનાનું સંક્રમણ વધતા નિર્ણય લેવાયો.

TejGujarati