વધુ એક સાંસદ કોરોના સંક્રમિત થયા અમરેલીના સાંસદ નારણ કાછડિયા.

ભારત સમાચાર

વધુ એક સાંસદ કોરોના સંક્રમિત થયા
અમરેલીના સાંસદ નારણ કાછડિયા કોરોના સંક્રમિત
નારણ કાછડિયાએ ટ્વીટ કરી આપી જાણકારી

TejGujarati