વડોદરાના એડિશનલ કલેક્ટર સુરેશ ગામીતનું હાર્ટ એટેકના કારણે મોત વડોદરા સિવિલ ડિફેન્સમાં બજાવતા હતા ફરજ.

ભારત સમાચાર

વડોદરાના એડિશનલ કલેક્ટર સુરેશ ગામીતનું હાર્ટ એટેકના કારણે મોત
વડોદરા સિવિલ ડિફેન્સમાં બજાવતા હતા ફરજ

TejGujarati