એચ.એ.કોલેજ ધ્વારા સ્ટેટીસટીકસ વિષય ઉપર નેશનલ વેબીનાર યોજાયો.

સમાચાર

ગુજરાત લો સોસાયટી સંચાલિત એચ.એ.કોલેજ ઓફ કોમર્સ ધ્વારા વિવિધ વિષયો ઉપર નેશનલ વેબીનારનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. સૌપ્રથમ એકાઉન્ટન્સી વિષય ઉપર કોરોનાના કપરા કાળમાં વેપાર અને ઉદ્યોગોની સ્થિતી ઉપર નેશનલ વેબીનાર યોજાઈ ગયો. આજે દ્રિતીય નેશનલ વેબીનાર આંકડાશાસ્ત્ર વિષય ઉપર યોજવામાં આવ્યો હતો. જેમાં તજજ્ઞો તરીકે હૈદરાબાદના ડૉ.ચિન્ન્મ રેડી તથા બિહારના મિથીલા યુનીવર્સિટી વિભાગનાં પ્રોફેસર એન્ડ હેન્ડ ડૉ.એચ.કે.સિંહે સામાન્ય લોકોનાં જીવનમાં આંકડાશાસ્ત્રનો ઉપયોગ સરળતાથી કેવી રીતે કરી શકાય તેના વીશે વક્તવ્ય આપ્યું હતું. કોઈપણ દેશનાં બજેટ તથા પ્લાનીંગમાં આંકડાશાસ્ત્રનું મહત્વ હોય છે. રીસર્ચ તથા ભવીષ્યમાં ઉભી થનારી જરૂરીયાતની જાણકારીમાં પણ આંકડાશાસ્ત્ર મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. કોલેજનાં પ્રિન્સીપાલ સંજય વકીલે નેશનલ વેબીનારની સીરીઝ શરૂ કરીને કોલેજનાં બધાજ વિષયોમાં અપડેટ થયેલી માહિતી વિદ્યાર્થીઓ સુધી પહોચે તેવા ઉદ્દેશ સાથે શરૂઆત કરી છે. આગામી ૨૯મી સપ્ટેમ્બરે મહાત્મા ગાંધીની ફીલોસોફી તથા વિચારો ઉપર નેશનલ વેબીનાર યોજાનાર છે.એચ.એ.કોલેજનાં આંકડાશાસ્ત્ર વિભાગનાં અધ્યક્ષ પ્રા.શુભ્રા નાણાવટીએ તજજ્ઞોનો પરિચય આપી વિષયની વાત કરી હતી

TejGujarati