*?બ્રેકીંગ* *અટલ સરકારમાં મંત્રી રહેલા જસવંત સિંહનું 82 વર્ષની ઉંમરે નિધન*

સમાચાર

*?બ્રેકીંગ*
*અટલ સરકારમાં મંત્રી રહેલા જસવંત સિંહનું 82 વર્ષની ઉંમરે નિધન*

TejGujarati