*વિધાનસભાથી રસ્તા ઉપર ‘બોટલ- બ્રશ’નું પ્લાન્ટેશન કરાશે*

સમાચાર

ગાંધીનગર ગ્રીનસીટીનું બિરૂદ પાછુ મેળવવા માટે વનતંત્રની સાથે નગરની સેવાભાવી તથા પર્યવરણ પ્રમી સંસ્થાઓ દ્વારા છેલ્લા બે વર્ષથી સામૂહિક વૃક્ષારોપણ કરીને સેંકડો રોપાઓનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે ત્યારે નગરના બ્યુટીફિકેશન માટે વનતંત્ર દ્વારા મુખ્યમાર્ગોની બન્ને સાઇડ લાલ-પીળા કલરના ફુલોના છોડ ઉછેરવામાં આવી રહ્યા છે

TejGujarati