ભાજપ સંગઠનની સેન્ટ્રલ ટીમની જાહેરાત, ભાવનગરના સાંસદ ભારતીબેન શિયાળ બન્યા ભાજપના ઉપાધ્યક્ષ

સમાચાર

ભાજપ સંગઠનની સેન્ટ્રલ ટીમની જાહેરાત, ભાવનગરના સાંસદ ભારતીબેન શિયાળ બન્યા ભાજપના ઉપાધ્યક્ષ

TejGujarati