અમદાવાદ.કરાઈ એકેડમીના એસપી હરેશ દુધાતે કર્યું પ્લાઝમા ડોનેટ

સમાચાર

અમદાવાદ.કરાઈ એકેડમીના એસપી હરેશ દુધાતે કર્યું પ્લાઝમા ડોનેટ
થોડા દિવસો અગાઉ કોરોના પોઝિટિવ થયા હતા એસપી
પોઝિટિવ માંથી નેગેટિવ આવ્યા બાદ કર્યું પ્લાઝમા ડોનેટ

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •