*સૌરાષ્ટ્રમાં મેઘમહેર :* *વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે મહુવામાં સાડા 3 ઈંચ,* *ભાવનગરમાં 2.5 ઈંચ,

સમાચાર

*સૌરાષ્ટ્રમાં મેઘમહેર :*

*વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે મહુવામાં સાડા 3 ઈંચ,*
*ભાવનગરમાં 2.5 ઈંચ, ઉનામાં 2 ઈંચ, અમરેલી જિલ્લામાં ધોધમાર વરસાદ,*

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •