⭕ *ગુજરાતમાં નવા 1408 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા,14 લોકોનાં મોત ,1510 લોકો ડિસ્ચાર્જ* ⭕ *24 કલાકમાં સુરત 278,અમદાવાદ 183,

સમાચાર

⭕ *ગુજરાતમાં નવા 1408 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા,14 લોકોનાં મોત ,1510 લોકો ડિસ્ચાર્જ*

⭕ *24 કલાકમાં સુરત 278,અમદાવાદ 183,રાજકોટ 147,વડોદરા 133,જામનગર 98,ગાંધીનગર 50,મહેસાણા 49,બનાસકાંઠા 44,ભાવનગર 38,જૂનાગઢ 36,કચ્છ-પાટણ 33,અમરેલી-પંચમહાલ 28,ભરૂચ 23,મોરબી 22,ગીરસોમનાથ-સુરેન્દ્રનગર 20,મહીસાગર 19,દાહોદ 14,સાબરકાંઠા 13,નર્મદા 12,દ્વારકા 11,નવસારી-તાપી 10,ખેડા-પોરબંદર 9,આણંદ-વલસાડ 8,અરવલ્લી-બોટાદ 7,છોટાઉદેપુર-ડાંગ 4 કેસ*

● રાજ્યમાં કુલ કેસ : 1,28,949
● રાજ્યમાં કુલ મોત : 3,384
● રાજ્યમાં કુલ સ્વસ્થ : 1,09,211

⭕ જિલ્લા વાઈસ કેસ :
•અમદાવાદ- 35672
•વડોદરા- 11280
•સુરત-27392
•રાજકોટ-8317
•ભાવનગર-3927
•આણંદ-1020
•ગાંધીનગર-3411
•પાટણ-1612
•ભરૂચ-2105
•નર્મદા-881
‌•બનાસકાંઠા-1830
‌•પંચમહાલ-2165
•છોટાઉદેપુર-470
•અરવલ્લી-557
•મહેસાણા-2449
•કચ્છ-1831
•બોટાદ-709
•પોરબંદર-438
•ગીર-સોમનાથ-1325
•દાહોદ-1586
•ખેડા-1216
•મહીસાગર-900
•સાબરકાંઠા-1008
•નવસારી-1120
•વલસાડ-1144
•ડાંગ- 99
•દ્વારકા-517
•તાપી-552
•જામનગર-5488
•જૂનાગઢ-2595
•મોરબી-1532
•સુરેન્દ્રનગર-1613
•અમરેલી-1942 કેસ નોંધાયા

Update- 24.09.2020 5.00 PM

*RAVI PATEL*
*SANDESH NEWS*
*AHMEDABAD*

‌(નોંધ : આરોગ્ય વિભાગ, ગાંધીનગરથી આવતી પ્રેસ નોટ મુજબ આંકડા છે)

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •