*અમદાવાદ ખાતે આરોગ્ય અગ્ર સચિવ ડૉ. જયંતિ રવિની અધ્યક્ષતામાં રાજ્ય કક્ષાની કોવિડ હોસ્પિટલ મેનેજમેન્ટને લગતી વીડીયો કોન્ફરન્સ યોજાઈ*

સમાચાર

*અમદાવાદ ખાતે આરોગ્ય અગ્ર સચિવ ડૉ. જયંતિ રવિની અધ્યક્ષતામાં રાજ્ય કક્ષાની કોવિડ હોસ્પિટલ મેનેજમેન્ટને લગતી વીડીયો કોન્ફરન્સ યોજાઈ*

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •