કોરોના જેવી મહામારીમા પણ જુઠઠી રિપોર્ટ બનાવી સમગ્ર રાષ્ટ્ર સાથે ચેડા કરતા લોકોને આ રચના સમર્પિત ). – ડો.સ્વપ્નિલ કેશવલાલ મહેતા.

સમાચાર

કોરોના કોર્ટ
આપણો વકીલ: સભી કોવિડ 19 કો સૂચિત કિયા જાતા હે કે વો અબ બેઅસર હો ચૂકે.. અબ ઉનકો યહા રહેને કા કોઈ અધિકાર નહિ હે..
કોવિદ વકિલ: આઈ ઓબ્જેક્ટ માય લોર્ડ..ઈન્ડિયામે હમારી પ્રતિભા કો કોઈ જુઠલા નહિ શકતા.. હમ લોગ હમારી કડી મહેનત સે અમેરિકા કી કરીબ પહોંચે હે..
આપણો વકીલ:મેરે કાબિલ દોસ્ત પર મુજે હસી આતી હે. માય લોર્ડ.. ઔર આપ ઈસે વોર્ન કરૈ…વો બાર બાર મેરે કરીબ આનેકી કોશીષ કર રહા હે
(અદાલતમાં ગણગણાટ વ્યાપે છે)
કોવિડ વકિલ: વીસ સપ્ટેમ્બરે રાત ઠીક રાત કે ઠીક દશ બજે, મેરી નિગરાની મે બિહાર સે આયે હુએ કરીબ પાંચસો મહેનતકશ લોગો કો હમને સંક્રમિત કિયા થા.. લેકિન હમે હમારે મિશન સે હમે રોકા જા રહા યોરઓનર… ગુમરાહ કિયા જા રહા હે.. યે સરાસર જયાદતી હે માય લોર્ડ
આપણો વકિલ:(તાળીઓ પાડીને) બહોત ખુબ.. મેરે કાબિલ દોસ્ત! લેકિન આપ સચ્ચાઈ કો જુઠલા નહિ શકતે…યોર ઓનર આપ ખાંસતે હુએ મજદૂર પર ગૌર ન કરે.. મેરે પાસ ઐસૈ સબૂત હે કે, દુધ કા દુધ ઓર પાની કા પાની હો જાયેગા…
(કહીને બધા મજુરોના રિપોર્ટ મુકે છે) ઈસમે ગંગારામ કી ભી રિપોર્ટ હે, ભી ઈસમે રામદુલારે કી ભી રિપોર્ટ હે. ઈસમે જલેબી દેવી ઓર ઈમરતી દેવી કી ભી રિપોર્ટ હૈ… ક્યા ઇસ સચ્ચાઈ કો કોઈ જુઠલા શકતા હે.. માય લોર્ડ
(ન્યાયાધીશ બધા રિપોર્ટ તપાસી ને કહે છે)
ઈસમે ચાર પી. એમ. રિપોર્ટ હે. જાન શકતા હુ કિસકી હે?
આપણો વકીલ:યસ યોર ઓનર એ ચાર ઉન મહેનતકશ લોગો કી પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ હૈ.. જીસ મે ભી ચીખ ચીખ કે કહા ગયા કે વો કોરોનાને નહિ મરે..મરનેકે લિયે ગરીબ લોગો કે પાસ હજારો વજહ હોતી હે. સીર્ફ યે સબ કોવિડ19 કા હી કામ હે વો કહેના સરાસર ગલત હે યોર ઓનર..
કોવિડ વકિલ:યે રિપોર્ટ જુઠી હે જડ્જ સાબ સરાસર જુઠી હે.. યકીન કે કાબિલ હિ નહી હે.. મે નહિ માનતા ઐસી જુઠઠી રિપોર્ટ કો..
કોવિડ વકિલ:કયા કયા જુઠલાઓગે? મેરે કાબિલ દોસ્ત.. યે રિપોર્ટ હમને ઘર પે તૈયાર નહિ કી… યે ઉન પેશાવર ડાકટરોસે તૈયાર કી જીન્હોસે વિદેશોમાં જા કે તાલિમ હાંસલ કી હે.. હમ ઈનકિ કાબેલિયત કો બીચ બજાર જુઠલા નહિ શકતે… યે રિપોર્ટ ઐસી મહગી લેબ મે તૈયાર કી હે જી કે મહગે ઉપકરણ ચંદ મિનિટોમે દર્દ કા પતા લગા દેતે હે.. ટેકનોલોજી ઉતની આગે બઢ ગઈ કે હમારે એક્સપર્ટ ડાક્ટર મરીઝ કો બીના છૂ એ ઉસકી રિપોર્ટ બના દે હે.. પૂરે વિશ્વ મે હે કહી ઐસી ટેકનોલોજી… ઓર હમારે કાબિલ દોસ્ત રિપોર્ટ કો જુઠલાનૈ નિકલે..
રિપોર્ટ હમારા અંતિમ વિશ્વાસ હૈ.. હમ સીર્ફ રિપોર્ટ પર યકીન કરતે હે… જબ જબ રિપોર્ટ આયી હૈ હમને માની હે રિપોર્ટ કો માનના હમ સભી ભારતીયો કા પરમ કર્તવ્ય હે.. ધેટસ ઓલ માય લોર્ડ
(બધા થાળીઓ પાડે છે.. કોર્ટે ખાંસી ખાંસી ખાતા ખાતા
તારીખ આપી છે.)
લ. તા. 23 સપ્ટેમ્બર

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •