અમદાવાદ સહિત રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં વાતાવરણમાં પલટો… અમદાવાદમાં વરસાદી માહોલ સર્જાયો…

સમાચાર

અમદાવાદ સહિત રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં વાતાવરણમાં પલટો…
અમદાવાદમાં વરસાદી માહોલ સર્જાયો…

TejGujarati