વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના 70મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે અમદાવાદના આર્ટિસ્ટ વૈશાલી ભાવસારે ખૂબ જ આકર્ષક અને સુંદર પોટ્રેટ ચિત્ર તૈયાર કર્યા.

સમાચાર

વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના 70મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે અમદાવાદના આર્ટિસ્ટ વૈશાલી ભાવસારે ખૂબ જ આકર્ષક અને સુંદર પોટ્રેટ ચિત્ર તૈયાર કર્યા.

TejGujarati