બ્રેકીંગ અમદાવાદમાં ચા ની કીટલી બંધ કરવા એએમસીના ઓર્ડર ?

સમાચાર

બ્રેકીંગ

અમદાવાદમાં ચા ની કીટલી બંધ કરવા એએમસી ના ઓર્ડર ?

તમામ ઝોનમાં કીટલી બંધ કરવા માટે એએમસી કર્મચારી કાર્યરત

કિટલીના વેપારીઓ ને કાલથી કીટલી નહીં ખોલવા કર્યો આદેશ

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •