નવી દિલ્હી : ગૃહમંત્રી અમિત શાહને ફરી એક વખત દિલ્હીના એઈમ્સમા દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહને મોડી રાત્રે 11 વાગ્યે એઈમ્સમા દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.

સમાચાર

નવી દિલ્હી : ગૃહમંત્રી અમિત શાહને ફરી એક વખત દિલ્હીના એઈમ્સમા દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહને મોડી રાત્રે 11 વાગ્યે એઈમ્સમા દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.

TejGujarati