⭕ *ગુજરાતમાં નવા 1365 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા,15 લોકોનાં મોત ,1335 લોકો ડિસ્ચાર્જ.*24 કલાકમાં સુરત 278,અમદાવાદ 175,

સમાચાર

⭕ *ગુજરાતમાં નવા 1365 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા,15 લોકોનાં મોત ,1335 લોકો ડિસ્ચાર્જ*

⭕ *24 કલાકમાં સુરત 278,અમદાવાદ 175,રાજકોટ 146,જામનગર 125,વડોદરા 123,મહેસાણા 50,ભાવનગર 41,જૂનાગઢ 39,ગાંધીનગર 37,પાટણ 31,પંચમહાલ 29,મોરબી 28,બનાસકાંઠા 26,અમરેલી 25,દાહોદ 20,સુરેન્દ્રનગર-ભરૂચ-તાપી 19,કચ્છ 18,ગીરસોમનાથ-નવસારી 15,નર્મદા 14,સાબરકાંઠા-મહીસાગર-બોટાદ 10,ખેડા-દ્વારકા 9,વલસાડ 7,આણંદ-પોરબંદર 6,છોટાઉદપુર 4,અરવલ્લી 2 કેસ*

● રાજ્યમાં કુલ કેસ : 1,12,336
● રાજ્યમાં કુલ મોત : 3,198
● રાજ્યમાં કુલ સ્વસ્થ : 92,905

⭕ જિલ્લા વાઈસ કેસ :
•અમદાવાદ- 33553
•વડોદરા- 9694
•સુરત-23985
•રાજકોટ-6546
•ભાવનગર-3403
•આણંદ-922
•ગાંધીનગર-2872
•પાટણ-1301
•ભરૂચ-1847
•નર્મદા-764
‌•બનાસકાંઠા-1275
‌•પંચમહાલ-1824
•છોટાઉદેપુર-410
•અરવલ્લી-487
•મહેસાણા-1916
•કચ્છ-1575
•બોટાદ-603
•પોરબંદર-370
•ગીર-સોમનાથ-1150
•દાહોદ-1409
•ખેડા-1088
•મહીસાગર-729
•સાબરકાંઠા-852
•નવસારી-1030
•વલસાડ-1074
•ડાંગ- 77
•દ્વારકા-413
•તાપી-454
•જામનગર-4048
•જૂનાગઢ-2155
•મોરબી-1235
•સુરેન્દ્રનગર-1410
•અમરેલી-1611 કેસ નોંધાયા

Update- 12.09.2020 5.00 PM

*RAVI PATEL*
*SANDESH NEWS*
*AHMEDABAD*

‌(નોંધ : આરોગ્ય વિભાગ, ગાંધીનગરથી આવતી પ્રેસ નોટ મુજબ આંકડા છે)

TejGujarati