*ગાંધીનગર* કરાઈ પોલીસ એકેડેમી કોરોના બ્લાસ્ટ. એક જ દિવસમાં 30 કેસ પોઝિટિવ.

સમાચાર

ગાંધીનગર* કરાઈ પોલીસ એકેડેમીમાં થયો કોરોના બ્લાસ્ટ. એકજ દિવસમા કુલ 30 કેસ પોઝીટીવ નોંધાયા. કુલ 52 સેંપલ લેવાયા હતા. કરાઈ પોલીસ એકેડમીમા એલારડી અને પીઆઈની ચાલે છે ટ્રેઈનિંગ.

TejGujarati