પટકથા, કથા, સંવાદ અને વિસંવાદ કંગના:”ઉધ્ધવ ઠાકરે! આજ મેરા ઘર તૂટા છે. કલ તેરા ગૂરૂર ભી તૂટેગા. – ડો. સ્વપ્નિલ કેશવલાલ મહેતા.

ભારત સમાચાર

કથા, પટકથા, સંવાદ અને વિસંવાદ

કંગના:”ઉધ્ધવ ઠાકરે! આજ મેરા

ઘર તૂટા છે. કલ તેરા

ગૂરૂર ભી તૂટેગા

ઉધ્ધવ: તુટને કો તો બહોત

કુછ તૂટ શકતા

હે…છોકરી..કાશ હમ

પાવરમે ન હોતે..તુમે

પતા ચલતા કી ઠાકરે

અપને આપમે મહજ

તીન હર્ફ નહી પુરી

કિતાબ હે.. હમ અભી

પાવર મે.. ઈસી લિયે થોડે

કન્ટ્રોલ મે..

વરના હમ તુમ્હે તુમ્હારી

ઔખાત યાંદ દીલા

દેતે. લડકી…

કંગના:તુમ્હારી ક્યા ઔખાત હે

ઉધ્ધવ ઠાકરે! તુમ બાબર

હો… તુમને મેરે અપને ઘર

કા રામમંદિર કા ઢાચા

તોડા હૈ જયશ્રી રામ

જયશ્રી રામ જયશ્રી રાય

(ગીતની સિચ્યુએશન:કંગનાની વેરવિખેર ઇમારતના મોન્ટાજ બેકગ્રાઉન્ડમા ગીત વાગે છે:દેખો યે દિવાનો તુમ યે કામ ના કરો રામ કા નામ બદનામ ન કરો…)

ઉધ્ધવ ઠાકરે:હમ બાબર નહિ હે..

ચંન્દ્ગૃગૃપ્ત મોર્ય હે..

જીસને ચાણક્યકો

ભી અપની ઓખાત

યાદ દીલા દીલા દી

થી. ઓર હા.. રામ

કા નામ તુમ્હારે મૂંહ મે

સે અચ્છા નહી લગતા

લડકી..અડવાણીજી

કે સાથ હમનેભી કંઘે

સે કંધા મિલાકર રૈલિયા

કી થી …

કંગના:લોગ જગહ જગહ સે તુટ

જાતે હે, મુંબઇમે ઈક

ઓફિસ બનાને મે…

ઔર તુમ તરસ નહી ખાતે

હો ઓફિસે તુડવાને મે..

ઉધ્ધવ :જો ગલત હે વો સબ તૂટ

જાયા કરતા હે લડકી..

કંગના: તુમહારા રવૈયા બી તો

ગલત હે ઉધ્ધવ ઠાકરે

તુમહારા ધમંડભી તો

ગલત હે ઉધ્ધવ ઠાકરે

મુંબઇ મે પૈર રખકે મેનૈ

તુમ્હારે ઔખાત યાંદ દિલા

દી ઉધ્ધવ ઠાકરે..

ઉધ્ધવ:મચ્છરો કે કાટને સે કેન્સર

નહી હુઆ કરતે

લડકી.. હમારી ચોખટ પે

કીન કીન લોગોને મથ્થા

ટેકાં હે. નાક રગડે.. હાથ

જોડે હે.. તુમ્હે અંદાજ

નહિ..એક પતંગ હાથ

લગને સે પુરા આસમાન

હાથ મે નહી આતા..

હવાંયે હમારે કહેને સે

ચલતી હે

યહાં… બવડર કૈદ હોતે હૈ

હમારી મુઠ્ઠી મે..લડકી..

કંગના:હમને ભી હમારી મુઠ્ઠી

ખોલ દી હૈ… હમારી

હાથો કી લકીરો કી

લકીરોકા તુમ્હે અંદાઝા નહિ હૈ

ઉધ્ધવ ઠાકરે..

ઉધ્ધવ:જીસ કે દમ તુમ ઉછલ

રહી હો.. વો કલ ભી

હમારે દોસ્ત થે.. ઓર

આને વાલે કલ મે ભી હમારે

દોસ્ત રહેગે. સાંઢ આપસમે

ભીડ ભી જાયે તો તૂટતે તો

પેડ હી હે…ઓર સાઢ

આપસ મે પ્યાર કરે તો ભી

ખામિયાજા પેડ હી ચુકાતે

હે નાદાન લડકી..

એકટિંગકો તુ અપની

તાકાત મત સમજ.

ઐકટિંગ હમારી પાંવ કી

જૂતી ભી કર લેતી હે… તુમ

સીર્ફ પડદે પે ઓર પડદે મેં

એક્ટિંગ કરતી હો…. હમ

નેતા હે…હમ કહી ભી કભી

એક્ટિંગ કર લેતે હૈ…

કંગના: આને વાલા સમય તુમ્હે દિખાયેગા ઉધ્ધવ ઠાકરે

( અંત વિશે થોડી અવઢવ છે… મોટાભાગે કંગના માફી માંગી લેશે. ધી ના ઠામમા ઘી પડી જશે.. ચેનલવાળા પાછા રિયા રિયા રમવા માડશે…ઈસ રાંત કી સુબહા નહી

હોતી..)

ડો. સ્વપ્નિલ કેશવલાલ મહેતા

TejGujarati