⭕ *ગુજરાતમાં નવા 1329 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા,16 લોકોનાં મોત ,1336 લોકો ડિસ્ચાર્જ*⭕*24 કલાકમાં સુરત 266,અમદાવાદ 171,

સમાચાર

⭕ *ગુજરાતમાં નવા 1329 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા,16 લોકોનાં મોત ,1336 લોકો ડિસ્ચાર્જ*

⭕ *24 કલાકમાં સુરત 266,અમદાવાદ 171,રાજકોટ 154,વડોદરા 126,જામનગર 113,ભાવનગર 46,જૂનાગઢ 37,ગાંધીનગર 35,મોરબી 30,અમરેલી-પંચમહાલ 29,પાટણ 25,ભરૂચ 24,દાહોદ-મહેસાણા 22,દ્વારકા 18,મહીસાગર 16,ગીરસોમનાથ-તાપી 14,કચ્છ-સુરેન્દ્રનગર-વલસાડ 13,આણંદ-બનાસકાંઠા 12,છોટાઉદેપુર-ખેડા-નવસારી-સાબરકાંઠા 11,બોટાદ 9,નર્મદા 8,અરવલ્લી-પોરબંદર 7 કેસ*

● રાજ્યમાં કુલ કેસ : 1,08,295
● રાજ્યમાં કુલ મોત : 3,152
● રાજ્યમાં કુલ સ્વસ્થ : 88,815

⭕ જિલ્લા વાઈસ કેસ :
•અમદાવાદ- 33037
•વડોદરા- 9315
•સુરત-23154
•રાજકોટ-6100
•ભાવનગર-3253
•આણંદ-893
•ગાંધીનગર-2757
•પાટણ-1209
•ભરૂચ-1779
•નર્મદા-732
‌•બનાસકાંઠા-1321
‌•પંચમહાલ-1736
•છોટાઉદેપુર-388
•અરવલ્લી-476
•મહેસાણા-1817
•કચ્છ-1512
•બોટાદ-571
•પોરબંદર-354
•ગીર-સોમનાથ-1107
•દાહોદ-1351
•ખેડા-1060
•મહીસાગર-682
•સાબરકાંઠા-819
•નવસારી-996
•વલસાડ-1061
•ડાંગ- 77
•દ્વારકા-394
•તાપી-419
•જામનગર-3702
•જૂનાગઢ-2044
•મોરબી-1151
•સુરેન્દ્રનગર-1345
•અમરેલી-1530 કેસ નોંધાયા

Update- 09.09.2020 5.00 PM

*RAVI PATEL*
*SANDESH NEWS*
*AHMEDABAD*

‌(નોંધ : આરોગ્ય વિભાગ, ગાંધીનગરથી આવતી પ્રેસ નોટ મુજબ આંકડા છે)

TejGujarati