⭕ *ગુજરાતમાં નવા 1101 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા,14 લોકોનાં મોત ,972 લોકો ડિસ્ચાર્જ* ⭕ *24 કલાકમાં સુરત 248,અમદાવાદ 177,

સમાચાર

⭕ *ગુજરાતમાં નવા 1101 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા,14 લોકોનાં મોત ,972 લોકો ડિસ્ચાર્જ*

⭕ *24 કલાકમાં સુરત 248,અમદાવાદ 177,વડોદરા 119,જામનગર 85,ભાવનગર 41,કચ્છ-પંચમહાલ 32,ગાંધીનગર 28,જૂનાગઢ-ભરૂચ 27,દાહોદ-ગીરસોમનાથ 18,બનાસકાંઠા 17,અમરેલી 15,મહેસાણા 14,આણંદ-મોરબી-સાબરકાંઠા 11,નર્મદા 10,પોરબંદર 9,ખેડા-પાટણ 8,દ્વારકા-નવસારી 7,તાપી 6,બોટાદ 5,મહીસાગર-સુરેન્દ્રનગર 3,અરવલ્લી-વલસાડ 2,છોટાઉદેપુર 1 કેસ*

● રાજ્યમાં કુલ કેસ : 86779
● રાજ્યમાં કુલ મોત : 2897
● રાજ્યમાં કુલ સ્વસ્થ : 69229

⭕ જિલ્લા વાઈસ કેસ :
•અમદાવાદ- 30197
•વડોદરા-7196
•સુરત-18621
•રાજકોટ-3951
•ભાવનગર-2406
•આણંદ-708
•ગાંધીનગર-2142
•પાટણ-874
•ભરૂચ-1391
•નર્મદા-545
‌•બનાસકાંઠા-995
‌•પંચમહાલ-1194
•છોટાઉદેપુર-250
•અરવલ્લી-373
•મહેસાણા-1442
•કચ્છ-1113
•બોટાદ-437
•પોરબંદર-264
•ગીર-સોમનાથ-832
•દાહોદ-1070
•ખેડા-879
•મહીસાગર-528
•સાબરકાંઠા-649
•નવસારી-803
•વલસાડ-916
•ડાંગ- 41
•દ્વારકા-170
•તાપી-249
•જામનગર-1920
•જૂનાગઢ-1536
•મોરબી-749
•સુરેન્દ્રનગર-1096
•અમરેલી-1089 કેસ નોંધાયા

Update- 23.08.2020 5.00 PM

*RAVI PATEL*
*SANDESH NEWS*
*AHMEDABAD*

‌(નોંધ : આરોગ્ય વિભાગ, ગાંધીનગરથી આવતી પ્રેસ નોટ મુજબ આંકડા છે)

TejGujarati