બ્રેકિંગ ન્યુઝ.. કોંગ્રેસ પક્ષને મળશે ટૂંક સમયમાં નવા અધ્યક્ષ, સોનિયા ગાંધી છોડશે અધ્યક્ષપદ

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત રાજનીતિ સમાચાર

બ્રેકિંગ ન્યુઝ.. કોંગ્રેસ પક્ષને મળશે ટૂંક સમયમાં નવા અધ્યક્ષ, સોનિયા ગાંધી છોડશે અધ્યક્ષપદ

TejGujarati