હાઇકોર્ટના પ્રિન્સિપાલ સેકેટરી જાનથી મારી નાખવાની મળી ધમકી. ગાયકવાડ હવેલી પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ દાખલ થતાં પોલીસે તપાસ શરૂ કરી.

સમાચાર

હાઇકોર્ટના પ્રિન્સિપાલ સેકેટરી જાનથી મારી નાખવાની મળી ધમકી.
ગાયકવાડ હવેલી પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ દાખલ થતાં પોલીસે તપાસ શરૂ કરી.

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •