*કોરોના ને કાગળ લખીએ રે….* *ક્ષમા કરીને વિઘ્ન હરી લઈએ રે..*ડો. પાર્થિવ મહેતા. ડો.દર્શના ઠક્કર.

કલા સાહિત્ય સમાચાર

*કોરોના ને કાગળ લખીએ રે….*
*ક્ષમા કરીને વિઘ્ન હરી લઈએ રે..*
presented by
Dr Parthiv Mehta & Dr Darshna Thakker

Episode#91 *Sunday 11:30am to 12:30pm* *23/08/2020*
facebook.com/ParthivMehtaMD
facebook.com/doconmission.net

Micchami Dukkadam | Jay Ganesh
Divine Guidance for Healthy Life
Rains | Fever | Corona mimics | Chiken Guniya

વરસાદી weekend with scientific facts! Do Join us
*Share & Spread*

TejGujarati