*સુરત : 2 ફૂટ થી ઊંચી પ્રતિમા બનાવનાર 6 સામે ખટોદરા પોલીસ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવી ફરીયાદ*,

સમાચાર

*સુરત : 2 ફૂટ થી ઊંચી પ્રતિમા બનાવનાર 6 સામે ખટોદરા પોલીસ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવી ફરીયાદ*, પોલીસે 3 મૂર્તિકાર પાસેથી 150 પ્રતિમાઓ કબ્જે કરી, પોલીસ કમિશ્નર ના જાહેરનામા ભંગ ની ફરિયાદ નોંધાઈ

TejGujarati