થોડીક રમુજો…ડો. સ્વપ્નિલ કેશવલાલ મહેતા

મનોરંજન સમાચાર

થોડીક રમુજો…
?ફરજચુસ્તતા?
ચાર પાંચ પોલીસવાળા આવ્યા અને દારુ વેચનાર બુટલેગરને માસ્ક ન પહેરવા બદલ એની 1000 રુપિયાની પાવતી ફાડી જતા રહ્યા.
?સદીઓનો બદલો?
રસ્તે ચાલતા પોલીસને સામો આવતો જોઈને છાતી સુધી ઘુમટો તાણેલી નવોઢાએ મુછાળા વડસસરાને કહયુ
“ભા.. મોઢુ બરાબર ઢાંકો…”
?નવજાત ?
તમારા છોકરાએ માસ્ક પહેર્યું જ નથી.. લાવો
હજાર રુપિયા…
એ ભાઈ… હજી એ બચ્ચું હાલ જ જન્મ્યુ છે.. તમને લેબરરુમમા કોણે આવવા દીધા… મા ને બદલે લેડી ડોક્ટરે જવાબ આપ્યો…
?ખરાબ અનુભવ?
“અલી કાલે તો તારી ડેટ હતી.. તોય કેમ તારો મુડ ખરાબ છે..”
“જવા દે ને… લોકો ઉપરથી મારો ભરોસો જ ઉડી ગયો છે… કાલે બાગના એકાંતમા પેલાને કિસ કરવા જેવો માસ્ક ઉતાર્યો.. પેલા હરામખોરે ધડ દઈને 1000 રુપિયાની પાવતી પકડાવી દીધી..લગીરેય શરમ ના રાખી બોલ…..
?ગંભીર ભુલ?
જેવા ભાભા હોસ્ટલની રુમમા પ્રવેશ્યા અને રુમની વળગણી ઉપર નજર નાખી કે તૂર્ત જ તાડૂકયા..
“ના લાયક… હરામખોર તને આવા ધંધા કરવા શહેરમાં ભણવા મૂક્યો છે…”
( નોંધ: બે N.95 માસ્ક એક સાથે નજીક નજીક વરગણી ઉપર ન રાખવા)
ડો. સ્વપ્નિલ કેશવલાલ મહેતા

TejGujarati