⭕ *ગુજરાતમાં નવા 1033 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા,15 લોકોનાં મોત,1083 લોકો ડિસ્ચાર્જ. 24 કલાકમાં સુરત 243,અમદાવાદ 158.

બિઝનેસ લાઇફ સ્ટાઇલ સમાચાર

⭕ *ગુજરાતમાં નવા 1033 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા,15 લોકોનાં મોત ,1083 લોકો ડિસ્ચાર્જ*

⭕ *24 કલાકમાં સુરત 243,અમદાવાદ 158,વડોદરા 109,રાજકોટ 92,જામનગર 44,ગાંધીનગર 32,ભાવનગર-પંચમહાલ 29,અમરેલી 28,ક્ચ્છ 24,મોરબી 22,પાટણ-જૂનાગઢ 21,ગીરસોમનાથ 19,મહેસાણા 17,ભરૂચ 16,દાહોદ-નવસારી-સુરેન્દ્રનગર 12,ખેડા 11,આણંદ-બનાસકાંઠા-દ્વારકા-નર્મદા 9,મહીસાગર-પોરબંદર 8,સાબરકાંઠા-તાપી-વલસાડ 5,અરવલ્લી-બોટાદ 4,છોટાઉદપુર 3 કેસ*

● રાજ્યમાં કુલ કેસ : 79816
● રાજ્યમાં કુલ મોત : 2802
● રાજ્યમાં કુલ સ્વસ્થ : 62579

⭕ જિલ્લા વાઈસ કેસ :
•અમદાવાદ- 29162
•વડોદરા-6491
•સુરત-17157
•રાજકોટ-3364
•ભાવનગર-2122
•આણંદ-638
•ગાંધીનગર-1974
•પાટણ-795
•ભરૂચ-1233
•નર્મદા-489
‌•બનાસકાંઠા-866
‌•પંચમહાલ-957
•છોટાઉદેપુર-225
•અરવલ્લી-354
•મહેસાણા-1315
•કચ્છ-937
•બોટાદ-396
•પોરબંદર-205
•ગીર-સોમનાથ-740
‌•દાહોદ-922
•ખેડા-829
•મહીસાગર-481
•સાબરકાંઠા-599
•નવસારી-746
•વલસાડ-872
•ડાંગ- 30
•દ્વારકા-135
•તાપી-212
•જામનગર-1482
•જૂનાગઢ-1377
•મોરબી-596
•સુરેન્દ્રનગર-1062
•અમરેલી-911 કેસ નોંધાયા

Update- 17.08.2020 5.00 PM

*RAVI PATEL*
*SANDESH NEWS*
*AHMEDABAD*

‌(નોંધ : આરોગ્ય વિભાગ, ગાંધીનગરથી આવતી પ્રેસ નોટ મુજબ આંકડા છે)

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •