⭕ *ગુજરાતમાં નવા 1120 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા,20 લોકોનાં મોત ,959 લોકો ડિસ્ચાર્જ*⭕*24 કલાકમાં સુરત 227,અમદાવાદ 164.

ટેક્નોલોજી સમાચાર

⭕ *ગુજરાતમાં નવા 1120 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા,20 લોકોનાં મોત ,959 લોકો ડિસ્ચાર્જ*

⭕ *24 કલાકમાં સુરત 227,અમદાવાદ 164,વડોદરા 108, રાજકોટ 99,જામનગર 58,પંચમહાલ 45,ભાવનગર 38,જૂનાગઢ 34,કચ્છ 31,ભરૂચ 30,ગાંધીનગર 29,દાહોદ 26,અમરેલી 25,મહેસાણા 22,બનાસકાંઠા 19,દ્વારકા-ગીરસોમનાથ 16,નવસારી 14,ખેડા-મોરબી 13,પોરબંદર-સાબરકાંઠા 10,આણંદ-મહીસાગર-પાટણ 9,બોટાદ-નર્મદા 8,છોટાઉદેપુર-વલસાડ 6,સુરેન્દ્રનગર 5,અરવલ્લી-તાપી 3 કેસ*

● રાજ્યમાં કુલ કેસ : 78783
● રાજ્યમાં કુલ મોત : 2787
● રાજ્યમાં કુલ સ્વસ્થ : 61496

⭕ જિલ્લા વાઈસ કેસ :
•અમદાવાદ- 29004
•વડોદરા-6382
•સુરત-16914
•રાજકોટ-3272
•ભાવનગર-2093
•આણંદ-629
•ગાંધીનગર-1942
•પાટણ-774
•ભરૂચ-1217
•નર્મદા-480
‌•બનાસકાંઠા-857
‌•પંચમહાલ-928
•છોટાઉદેપુર-222
•અરવલ્લી-350
•મહેસાણા-1298
•કચ્છ-913
•બોટાદ-392
•પોરબંદર-197
•ગીર-સોમનાથ-721
‌•દાહોદ-910
•ખેડા-818
•મહીસાગર-473
•સાબરકાંઠા-594
•નવસારી-734
•વલસાડ-867
•ડાંગ- 30
•દ્વારકા-126
•તાપી-207
•જામનગર-1438
•જૂનાગઢ-1356
•મોરબી-574
•સુરેન્દ્રનગર-1050
•અમરેલી-883 કેસ નોંધાયા

Update- 16.08.2020 5.00 PM

*RAVI PATEL*
*SANDESH NEWS*
*AHMEDABAD*

‌(નોંધ : આરોગ્ય વિભાગ, ગાંધીનગરથી આવતી પ્રેસ નોટ મુજબ આંકડા છે)

TejGujarati