ભારતીય ક્રિકેટર સુરેશ રૈના અને મહેન્દ્રસિંહ ધોનીનો આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી સંન્યાસ.

આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર

ભારતીય ક્રિકેટર સુરેશ રૈના અને મહેન્દ્રસિંહ ધોનીનો આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી સંન્યાસ.

TejGujarati