અમદાવાદનાં ઓમકાર વ્યાસના પ્રપૌત્ર ચી.દ્વિજ વ્યાસ બારમા માસમાં મંગળ જીવન પ્રવેશ નિમિત્તે પવિત્ર શ્રાવણમાં શિવ આરાધનામાં લીન.

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત સમાચાર

અમદાવાદમાં ઓમકાર વ્યાસના પ્રપૌત્ર ચી.દ્વિજ વ્યાસ બારમા માસ માં મંગળ જીવન પ્રવેશ નિમિત્તે પવિત્ર શ્રાવણમાં શિવ આરાધનામાં લીન.

ઓમકાર વ્યાસ પરિવાર.

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •