⭕ *ગુજરાતમાં નવા 1073 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા,23 લોકોનાં મોત ,1046 લોકો ડિસ્ચાર્જ* ⭕ *24 કલાકમાં સુરત 237,અમદાવાદ 161

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત સમાચાર

⭕ *ગુજરાતમાં નવા 1073 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા,23 લોકોનાં મોત ,1046 લોકો ડિસ્ચાર્જ*

⭕ *24 કલાકમાં સુરત 237,અમદાવાદ 161,વડોદરા 115,રાજકોટ 80,ભાવનગર 47,જામનગર 46,અમરેલી 30,ગાંધીનગર-કચ્છ 27,જૂનાગઢ 25,મહેસાણા-મોરબી 24,સુરેન્દ્રનગર 22,ભરૂચ 21,દાહોદ-પંચમહાલ 18,પોરબંદર 17,બોટાદ-ખેડા 14,બનાસકાંઠા 13,આણંદ 12,નવસારી-સાબરકાંઠા 11,પાટણ 10,ગીરસોમનાથ-મહીસાગર 9,નર્મદા-તાપી 8,વલસાડ 7,જૂનાગઢ 5,અરવલ્લી 3,છોટાઉદેપુર-ડાંગ 2,દ્વારકા 1 કેસ*

● રાજ્યમાં કુલ કેસ : 66782
● રાજ્યમાં કુલ મોત : 2557
● રાજ્યમાં કુલ સ્વસ્થ : 49405

⭕ જિલ્લા વાઈસ કેસ :
•અમદાવાદ- 27283
•વડોદરા-5161
•સુરત-14308
•રાજકોટ-2238
•ભાવનગર-1645
•આણંદ-532
•ગાંધીનગર-1611
•પાટણ-644
•ભરૂચ-974
•નર્મદા-388
‌•બનાસકાંઠા-767
‌•પંચમહાલ-581
•છોટાઉદેપુર-177
•અરવલ્લી-318
•મહેસાણા-1018
•કચ્છ-629
•બોટાદ-307
•પોરબંદર-114
•ગીર-સોમનાથ-451
‌•દાહોદ-685
•ખેડા-668
•મહીસાગર-380
•સાબરકાંઠા-490
•નવસારી-617
•વલસાડ-701
•ડાંગ- 26
•દ્વારકા-72
•તાપી-167
•જામનગર-919
•જૂનાગઢ-1039
•મોરબી-348
•સુરેન્દ્રનગર-860
•અમરેલી-550 કેસ નોંધાયા

Update- 05.08.2020 5.00 PM

‌(નોંધ : આરોગ્ય વિભાગ, ગાંધીનગરથી આવતી પ્રેસ નોટ મુજબ આંકડા છે)

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •