અંબાજી મંદિરના સફાઈ સુપરવાઈઝર દ્રારા કાયદાની એસીતેસી કરી

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત સમાચાર

અંબાજી મંદિરના સફાઈ સુપરવાઈઝર દ્રારા કાયદાની એસીતેસી કરવામાં આવી. નીયમો ને નેવે મુકિ કેક કાપવા માં આવી. મંદિરના વીઆઈપી પ્લાઝા પાસે કેક કાપી નીયમનો કરયો ભંગ. સામાજિક અંતરના ઉડાડયા ધજાગરા.
કેક કાપી જન્મદિવસ ઉજવ્યો અને ફોટાઓ સ્ટેટસમાં મુકતા સોસિયલ મીડિયામાં થયા વાયરલ. શુ તેમના પર કાર્યવાહી થશે ખરા તેવુ લોકમુખે ચર્ચા

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •