સમસ્ત ગુજરાત બ્રહ્મ સમાજ ના કાર્યકરો દ્વારા પણ જીવરાજ પાર્ક વિસ્તારમાં પ્રતિકાત્મક ભૂમિ પૂજન કરવામાં આવ્યું હતું.

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત સમાચાર

આજે અયોધ્યામાં ભગવાન શ્રી રામ જન્મભૂમિ નો ભૂમિ પૂજન થયું છે ત્યારે આજરોજ સમસ્ત ગુજરાત બ્રહ્મ સમાજ ના કાર્યકરો દ્વારા પણ જીવરાજ પાર્ક વિસ્તારમાં પ્રતિકાત્મક ભૂમિ પૂજન કરવામાં આવ્યું હતું

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •