દેવભૂમિ દ્રારકા જિલ્લાના ભાણવડ બોપરથી ધીમીધારે વરસાદ શરૂ

ગુજરાત ભારત

સવાર થી અસહ્ય ગરમી બાદ ભણવાડમાં વરસાદ પડતાં વરસાદ શરૂ થતાં ગરમીમાં લોકોને રાહત મળી. 2 થી 4 વાગ્યા સુધીમાં 18 mm વરસાદ નોંધાયો ત્યારે ભાણવડ માં કુલ મોસમનો 935 mm વરસાદ નોંધાયો.

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •