જુહાપુરા સોનલ પાસે ૧૫ મિનિટ પહેલા માથાકુટ થઈ.એકને ગળાના ભાગે છરી વાગી.યુવકને વી.એસ હોસ્પિટલ માં લઇ જવાયો.

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત સમાચાર

જુહાપુરા સોનલ પાસે ૧૫ મિનિટ પહેલા માથાકુટ થઈ.એકને ગળાના ભાગે છરી વાગી.યુવકને વી.એસ હોસ્પિટલ માં લઇ જવાયો.

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •