⭕ *ગુજરાતમાં નવા 1009 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા,22 લોકોનાં મોત ,974 લોકો ડિસ્ચાર્જ* ⭕ *24 કલાકમાં સુરત 258, અમદાવાદ 151,

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ટેક્નોલોજી બિઝનેસ ભારત મનોરંજન રમત જગત સમાચાર

⭕ *ગુજરાતમાં નવા 1009 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા,22 લોકોનાં મોત ,974 લોકો ડિસ્ચાર્જ*

⭕ *24 કલાકમાં સુરત 258, અમદાવાદ 151,વડોદરા 98,રાજકોટ 85,ભાવનગર 47,જામનગર 34,દાહોદ 29,મહેસાણા 26,ગાંધીનગર 25,પંચમહાલ 22,જૂનાગઢ 21,ખેડા 20,અમરેલી 19,ભરૂચ 18,કચ્છ 17,બોટાદ 16,સાબરકાંઠા 15,મોરબી 14,સુરેન્દ્રનગર 13,નવસારી 12,આણંદ 11,બનાસકાંઠા 10,
નર્મદા 8,મહીસાગર 7,ગીરસોમનાથ 6,દ્વારકા 5,પાટણ-પોરબંદર 4,ડાંગ-વલસાડ 3,તાપી 2 કેસ*

● રાજ્યમાં કુલ કેસ : 64684
● રાજ્યમાં કુલ મોત : 2509
● રાજ્યમાં કુલ સ્વસ્થ : 47561

⭕ જિલ્લા વાઈસ કેસ :
•અમદાવાદ- 26969
•વડોદરા-4941
•સુરત-13826
•રાજકોટ-2070
•ભાવનગર-1563
•આણંદ-511
•ગાંધીનગર-1556
•પાટણ-624
•ભરૂચ-937
•નર્મદા-360
‌•બનાસકાંઠા-748
‌•પંચમહાલ-541
•છોટાઉદેપુર-173
•અરવલ્લી-310
•મહેસાણા-979
•કચ્છ-579
•બોટાદ-277
•પોરબંદર-94
•ગીર-સોમનાથ-427
‌•દાહોદ-644
•ખેડા-643
•મહીસાગર-359
•સાબરકાંઠા-466
•નવસારી-593
•વલસાડ-684
•ડાંગ- 23
•દ્વારકા-69
•તાપી-155
•જામનગર-851
•જૂનાગઢ-972
•મોરબી-317
•સુરેન્દ્રનગર-828
•અમરેલી-502 કેસ નોંધાયા

Update- 03.08.2020 5.00 PM

‌(નોંધ : આરોગ્ય વિભાગ, ગાંધીનગરથી આવતી પ્રેસ નોટ મુજબ આંકડા છે)

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •