⭕ *ગુજરાતમાં નવા 1101 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા,22 લોકોનાં મોત ,805 લોકો ડિસ્ચાર્જ* ⭕ *24 કલાકમાં સુરત 237,અમદાવાદ 155,

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ટેક્નોલોજી ધાર્મિક બિઝનેસ ભારત મનોરંજન સમાચાર

⭕ *ગુજરાતમાં નવા 1101 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા,22 લોકોનાં મોત ,805 લોકો ડિસ્ચાર્જ*

⭕ *24 કલાકમાં સુરત 237,અમદાવાદ 155,વડોદરા 96,રાજકોટ 94,ભાવનગર 72,જામનગર 52,મહેસાણા 43,જૂનાગઢ 40,ગાંધીનગર 29,પંચમહાલ 27,વલસાડ 20,નવસારી 19,અમરેલી-દાહોદ-ખેડા 17,આણંદ-ભરૂચ-કચ્છ 16,બોટાદ 15,ગીરસોમનાથ 14,છોટાઉદેપુર-દ્વારકા 13,નર્મદા-સુરેન્દ્રનગર 10,પાટણ 9,મોરબી-સાબરકાંઠા 8,પોરબંદર 7,તાપી 4,બનાસકાંઠા 3,અરવલ્લી-મહીસાગર 1 કેસ*

● રાજ્યમાં કુલ કેસ : 63675
● રાજ્યમાં કુલ મોત : 2487
● રાજ્યમાં કુલ સ્વસ્થ : 46587

⭕ જિલ્લા વાઈસ કેસ :
•અમદાવાદ- 26818
•વડોદરા-4843
•સુરત-13568
•રાજકોટ-1985
•ભાવનગર-1496
•આણંદ-500
•ગાંધીનગર-1531
•પાટણ-620
•ભરૂચ-919
•નર્મદા-352
‌•બનાસકાંઠા-738
‌•પંચમહાલ-519
•છોટાઉદેપુર-173
•અરવલ્લી-310
•મહેસાણા-953
•કચ્છ-562
•બોટાદ-261
•પોરબંદર-90
•ગીર-સોમનાથ-421
‌•દાહોદ-615
•ખેડા-623
•મહીસાગર-352
•સાબરકાંઠા-451
•નવસારી-581
•વલસાડ-681
•ડાંગ- 20
•દ્વારકા-64
•તાપી-153
•જામનગર-817
•જૂનાગઢ-951
•મોરબી-303
•સુરેન્દ્રનગર-815
•અમરેલી-483 કેસ નોંધાયા

Update- 02.08.2020 5.00 PM

‌(નોંધ : આરોગ્ય વિભાગ, ગાંધીનગરથી આવતી પ્રેસ નોટ મુજબ આંકડા છે)

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •