⭕ *ગુજરાતમાં નવા 1136 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા,24 લોકોનાં મોત ,875 લોકો ડિસ્ચાર્જ* ⭕ *24 કલાકમાં સુરત 262,અમદાવાદ 146.

આંતરરાષ્ટ્રીય ઓટોમોબાઇલ ગુજરાત ભારત

⭕ *ગુજરાતમાં નવા 1136 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા,24 લોકોનાં મોત ,875 લોકો ડિસ્ચાર્જ*

⭕ *24 કલાકમાં સુરત 262,અમદાવાદ 146,વડોદરા 95,રાજકોટ 87,મહેસાણા 46,ભાવનગર 44,જામનગર-જૂનાગઢ 42,ગીરસોમનાથ 37,દાહોદ 30,ગાંધીનગર-સુરેન્દ્રનગર 29,ખેડા-કચ્છ 20,નર્મદા 19,બનાસકાંઠા-વલસાડ 17,ભરૂચ-મોરબી 16,પાટણ 14,બોટાદ 13,આણંદ-સાબરકાંઠા 12,અમરેલી-મહીસાગર-નવસારી 11,પોરબંદર 10,પંચમહાલ 9,છોટાઉદેપુર 7,દ્વારકા 4,અરવલ્લી 3,ડાંગ 2 કેસ*

● રાજ્યમાં કુલ કેસ : 62574
● રાજ્યમાં કુલ મોત : 2465
● રાજ્યમાં કુલ સ્વસ્થ : 45782

⭕ જિલ્લા વાઈસ કેસ :
•અમદાવાદ- 26663
•વડોદરા-4747
•સુરત-13331
•રાજકોટ-1891
•ભાવનગર-1424
•આણંદ-484
•ગાંધીનગર-1501
•પાટણ-611
•ભરૂચ-903
•નર્મદા-342
‌•બનાસકાંઠા-735
‌•પંચમહાલ-492
•છોટાઉદેપુર-160
•અરવલ્લી-309
•મહેસાણા-910
•કચ્છ-546
•બોટાદ-246
•પોરબંદર-83
•ગીર-સોમનાથ-407
‌•દાહોદ-598
•ખેડા-606
•મહીસાગર-351
•સાબરકાંઠા-443
•નવસારી-562
•વલસાડ-661
•ડાંગ- 20
•દ્વારકા-51
•તાપી-152
•જામનગર-765
•જૂનાગઢ-911
•મોરબી-295
•સુરેન્દ્રનગર-805
•અમરેલી-466 કેસ નોંધાયા

Update- 01.08.2020 5.00 PM

‌(નોંધ : આરોગ્ય વિભાગ, ગાંધીનગરથી આવતી પ્રેસ નોટ મુજબ આંકડા છે)

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •