સુરત : બપોર સુધીમાં Coronaના વધુ 115 કેસ નોંધાયા, ડરના માહોલમાં હીરા બજાર, કારખાના આજથી શરૂ

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત બિઝનેસ ભારત મનોરંજન રમત જગત સમાચાર

સુરત : બપોર સુધીમાં Coronaના વધુ 115 કેસ નોંધાયા, ડરના માહોલમાં હીરા બજાર, કારખાના આજથી શરૂ

TejGujarati