⭕ *ગુજરાતમાં નવા 1159 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા,22 લોકોનાં મોત ,879 લોકો ડિસ્ચાર્જ* ⭕ *24 કલાકમાં સુરત 271,અમદાવાદ 157,

ગુજરાત ભારત સમાચાર

⭕ *ગુજરાતમાં નવા 1159 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા,22 લોકોનાં મોત ,879 લોકો ડિસ્ચાર્જ*

⭕ *24 કલાકમાં સુરત 271,અમદાવાદ 157,વડોદરા 96,રાજકોટ 86,ભાવનગર 46,જામનગર 40,ગાંધીનગર 37,ભરૂચ 35,જૂનાગઢ-સુરેન્દ્રનગર 34,દાહોદ 31,બનાસકાંઠા 28,અમરેલી 24,પંચમહાલ 23,પાટણ-વલસાડ 22,મહેસાણા 18,મહીસાગર-નર્મદા 16,ખેડા-નવસારી-સાબરકાંઠા 15,બોટાદ-છોટાઉદેપુર 13,કચ્છ-મોરબી 12,આણંદ 11,ગીરસોમનાથ 8,અરવલ્લી 3,ડાંગ-પોરબંદર 2,દ્વારકા-તાપી 1 કેસ*

● રાજ્યમાં કુલ કેસ : 60285
● રાજ્યમાં કુલ મોત : 2418
● રાજ્યમાં કુલ સ્વસ્થ : 44074

⭕ જિલ્લા વાઈસ કેસ :
•અમદાવાદ- 26341
•વડોદરા-4558
•સુરત-12875
•રાજકોટ-1725
•ભાવનગર-1333
•આણંદ-461
•ગાંધીનગર-1433
•પાટણ-584
•ભરૂચ-866
•નર્મદા-314
‌•બનાસકાંઠા-704
‌•પંચમહાલ-462
•છોટાઉદેપુર-153
•અરવલ્લી-304
•મહેસાણા-824
•કચ્છ-506
•બોટાદ-229
•પોરબંદર-64
•ગીર-સોમનાથ-354
‌•દાહોદ-554
•ખેડા-572
•મહીસાગર-328
•સાબરકાંઠા-420
•નવસારી-535
•વલસાડ-618
•ડાંગ- 18
•દ્વારકા-47
•તાપી-150
•જામનગર-681
•જૂનાગઢ-849
•મોરબી-250
•સુરેન્દ્રનગર-740
•અમરેલી-429 કેસ નોંધાયા

Update- 30.7.2020 5.00 PM

‌(નોંધ : આરોગ્ય વિભાગ, ગાંધીનગરથી આવતી પ્રેસ નોટ મુજબ આંકડા છે)

TejGujarati