⭕ *ગુજરાતમાં નવા 1052 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા,22 લોકોનાં મોત ,1015 લોકો ડિસ્ચાર્જ* ⭕ *24 કલાકમાં સુરત 258,અમદાવાદ 184.

ગુજરાત ભારત સમાચાર

વડોદરા 96,રાજકોટ 74,ગાંધીનગર 34,ભાવનગર 33,સુરેન્દ્રનગર 30,દાહોદ-પાટણ 27,જૂનાગઢ 26,ભરૂચ 24,અમરેલી 22,બનાસકાંઠા-વલસાડ 19,મહેસાણા 17,ગીર સોમનાથ-ખેડા-નવસારી 16,જામનગર 15,આણંદ-કચ્છ-પંચમહાલ 12,મહીસાગર-મોરબી 11,સાબરકાંઠા 10,નર્મદા-તાપી 6,અરવલ્લી 4,બોટાદ-પોરબંદર 3,દ્વારકા 2 કેસ*

● રાજ્યમાં કુલ કેસ : 56874
● રાજ્યમાં કુલ મોત : 2348
● રાજ્યમાં કુલ સ્વસ્થ : 41380

⭕ જિલ્લા વાઈસ કેસ :
•અમદાવાદ- 25876
•વડોદરા-4276
•સુરત-11930
•રાજકોટ-1480
•ભાવનગર-1214
•આણંદ-429
•ગાંધીનગર-1302
•પાટણ-526
•ભરૂચ-779
•નર્મદા-264
‌•બનાસકાંઠા-632
‌•પંચમહાલ-410
•છોટાઉદેપુર-138
•અરવલ્લી-298
•મહેસાણા-752
•કચ્છ-471
•બોટાદ-200
•પોરબંદર-44
•ગીર-સોમનાથ-323
‌•દાહોદ-452
•ખેડા-534
•મહીસાગર-280
•સાબરકાંઠા-383
•નવસારી-482
•વલસાડ-559
•ડાંગ- 15
•દ્વારકા-45
•તાપી-133
•જામનગર-596
•જૂનાગઢ-768
•મોરબી-201
•સુરેન્દ્રનગર-643
•અમરેલી-355 કેસ નોંધાયા

Update- 27.07.2020 5.00 PM

‌(નોંધ : આરોગ્ય વિભાગ, ગાંધીનગરથી આવતી પ્રેસ નોટ મુજબ આંકડા છે)

TejGujarati