⭕ *ગુજરાતમાં નવા 1110 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા,21 લોકોનાં મોત ,753 લોકો ડિસ્ચાર્જ*⭕ *24 કલાકમાં સુરત 299,અમદાવાદ 163

આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર

,વડોદરા 92,રાજકોટ 72,અમરેલી 39,બનાસકાંઠા 35,દાહોદ 30,ભાવનગર 31,નર્મદા 26,સુરેન્દ્રનગર 24,છોટાઉદેપુર-પાટણ 22,જૂનાગઢ-કચ્છ 20,ગાંધીનગર-ભરુચ 19,ગીરસોમનાથ-મહેસાણા-નવસારી-પંચમહાલ 18,વલસાડ 15,જામનગર-સાબરકાંઠા 14,આણંદ 11,મોરબી 10,ખેડા-તાપી 9,ડાંગ 6,બોટાદ 5,દ્વારકા 4,અરવલ્લી-મહીસાગર 3,પોરબંદર 2 કેસ*

● રાજ્યમાં કુલ કેસ : 55822
● રાજ્યમાં કુલ મોત : 2326
● રાજ્યમાં કુલ સ્વસ્થ : 40365

⭕ જિલ્લા વાઈસ કેસ :
•અમદાવાદ- 25692
•વડોદરા-4180
•સુરત-11672
•રાજકોટ-1406
•ભાવનગર-1181
•આણંદ-417
•ગાંધીનગર-1268
•પાટણ-499
•ભરૂચ-755
•નર્મદા-258
‌•બનાસકાંઠા-613
‌•પંચમહાલ-398
•છોટાઉદેપુર-138
•અરવલ્લી-294
•મહેસાણા-735
•કચ્છ-459
•બોટાદ-197
•પોરબંદર-41
•ગીર-સોમનાથ-307
‌•દાહોદ-425
•ખેડા-518
•મહીસાગર-269
•સાબરકાંઠા-373
•નવસારી-466
•વલસાડ-540
•ડાંગ- 15
•દ્વારકા-43
•તાપી-127
•જામનગર-581
•જૂનાગઢ-742
•મોરબી-190
•સુરેન્દ્રનગર-613
•અમરેલી-333 કેસ નોંધાયા

Update- 26.07.2020 5.00 PM

‌(નોંધ : આરોગ્ય વિભાગ, ગાંધીનગરથી આવતી પ્રેસ નોટ મુજબ આંકડા છે)

TejGujarati