એક અપીલ. – અંધ કન્યા પ્રકાશ ગૃહની સ્નેહા ઠાકોર સિગિંગ કોમ્પિટિશનમાં ટોપ ટેનમાં. એક લાઈક કરો અને દિવ્યાંશું દીકરીને સપોર્ટ કરો.

ગુજરાત ભારત સમાચાર

View this post on Instagram

Contestant No. 31 Sneha Thakor (Spl Child) from Gujrat

A post shared by Singing Competition (@surshree_singing_competition) on

INDIA KA HOME SINGER CONTESTANT NO. 31 SNEHA THAKOR FROM GUJARAT

Posted by Surshree by RID 3040 on Saturday, July 25, 2020

TejGujarati