⭕ *ગુજરાતમાં નવા 1078 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા,28 લોકોનાં મોત ,718 લોકો ડિસ્ચાર્જ* ⭕ *24 કલાકમાં સુરત 256,અમદાવાદ 210.

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત

⭕ *ગુજરાતમાં નવા 1078 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા,28 લોકોનાં મોત ,718 લોકો ડિસ્ચાર્જ*

⭕ *24 કલાકમાં સુરત 256,અમદાવાદ 210,વડોદરા 82,રાજકોટ 59,જૂનાગઢ 43,નર્મદા 40,ભાવનગર 39,જામનગર 34,ગાંધીનગર-દાહોદ-સુરેન્દ્રનગર 31,ભરૂચ 27,કચ્છ 24,મહેસાણા-પાટણ 23,નવસારી 18,ભાવનગર 16,બનાસકાંઠા 14,ખેડા 13,પંચમહાલ 12,ગીર સોમનાથ 11,આણંદ-વલસાડ 9,બોટાદ-મહીસાગર 7,છોટાઉદેપુર-તાપી 5,મોરબી-સાબરકાંઠા 4,અમરેલી-અરવલ્લી 3,પોરબંદર 1 કેસ*

● રાજ્યમાં કુલ કેસ : 52563
● રાજ્યમાં કુલ મોત : 2257
● રાજ્યમાં કુલ સ્વસ્થ : 39958

⭕ જિલ્લા વાઈસ કેસ :
•અમદાવાદ- 25167
•વડોદરા-3902
•સુરત-10794
•રાજકોટ-1210
•ભાવનગર-1086
•આણંદ-386
•ગાંધીનગર-1194
•પાટણ-436
•ભરૂચ-681
•નર્મદા-211
‌•બનાસકાંઠા-518
‌•પંચમહાલ-354
•છોટાઉદેપુર-112
•અરવલ્લી-281
•મહેસાણા-670
•કચ્છ-398
•બોટાદ-181
•પોરબંદર-35
•ગીર-સોમનાથ-247
‌•દાહોદ-352
•ખેડા-490
•મહીસાગર-254
•સાબરકાંઠા-340
•નવસારી-417
•વલસાડ-488
•ડાંગ- 09
•દ્વારકા-34
•તાપી-102
•જામનગર-532
•જૂનાગઢ-657
•મોરબી-164
•સુરેન્દ્રનગર-535
•અમરેલી-265 કેસ નોંધાયા

Update- 23.07.2020 5.00 PM

‌(નોંધ : આરોગ્ય વિભાગ, ગાંધીનગરથી આવતી પ્રેસ નોટ મુજબ આંકડા છે)

TejGujarati